Študentski priročnik

Javni prevoz

Uporaba javnega prevoza je odvisna od tega, kje so študenti nastanjeni v času študija. Študenti, ki se vsak dan pripeljejo v Ljubljano iz drugih krajev, uporabljajo medkrajevni prevoz. Študenti, ki bivajo v Ljubljani oz. bližnji okolici, uporabljajo mestni prevoz.

Medkrajevni prevoz

Od septembra 2016 dalje je na voljo študentom enotna elektronska vozovnica oz. kartica – IjPP (integrirani javni potniški promet), ki jo lahko uporabljajo za različne vrste javnega prometa (avtobus, vlak) ter velja za 35 prevoznkov. To pomeni, da si na določeni relaciji sami izberete vrsto javnega prometa in poljubnega prevoznika (npr. LPP, Alpetour, Arriva, Integral). 

Mestni prevoz

Študenti, ki bivajo v Ljubljani, uporabljajo mestni prevoz, ki ga izvaja javno podjetje Ljubljanski potniški promet d. o. o. na območju celotne Mestne občine Ljubljana in v šestnajstih primestnih občinah. Študenti lahko zaprosijo za subvencioniran javni prevoz, če bivajo vsaj 2 km od izobraževalne ustanove. Upravičenci lahko s pomočjo vloge, ki jo potrdi Študentski referat na fakulteti, pridobijo subvencionirano mesečno vozovnico. Vlogo pridobijo na spletni strani Ljubljanskega potniškega prometa http://www.lpp.si/.

Oprema mestnih avtobusov

Vsi avtobusi LPP so satelitsko vodeni z notranjim in zunanjim prikazovalnikom in imajo elektronsko voden plačilni sistem. Najbolj pretočne avtobusne postaje so opremljene z informativnimi prikazovalniki o prihodih avtobusov.

Plačilo prevoza

Plačilo mestnega prevoza poteka s kartico URBANA. Uporabnik ima na razpolago vrednostno kartico URBANA ali terminsko kartico URBANA.

Vrednostna kartica URBANA je brezkontaktna pametna kartica, ki omogoča brezgotovinsko plačilo vožnje na vseh linijah LPP. Možno jo je napolniti z dobroimetjem v vrednosti od 1 do 50 EUR. Kartica Urbana je prenosljiva. Kartico je možno pridobiti na Avtobusni postaji Ljubljana (Trg OF 4, 1000 Ljubljana), v kioskih ali na urbanomatih.

Terminska kartica URBANA je izdana na ime in ni prenosljiva.
Postopek pridobitve je tukaj.

Mobilna aplikacija Urbana
Uporabniki storitev enotne mestne kartice Urbana si lahko na svoje pametne telefone Android namestite mobilno aplikacijo Urbana, ki služi kot virtualna vrednostna kartica.

Cena ene vožnje na mestnem avtobusu stane 1,30 EUR, pri čemer je mogoče brezplačno prestopanje v roku 90 minut od plačila prve vožnje. Več informacij o voznih redih na Info centru Avtobusne postaje Ljubljana na telefonski številki 1991.

 

javni-prevoz