Študentski priročnik

Koristno je vedeti

VAJE

Ali se lahko prijavim na izpit, če nimam opravljenih vaj?
Ne, vaje so pogoj za pristop k izpitu. Če niste naredili vaj v tekočem študijskem letu, jih boste morali opraviti v naslednjih letih.

Koliko časa veljajo vaje?
Vaje veljajo najmanj 3 leta oz. več, odvisno od posameznega predmeta.

Ali lahko zamenjam skupino za vaje?
Skupine za vaje ni možno zamenjati, razen če se dogovorite z asistentom pri posameznem predmetu.

IZPITI

Ali se moram na izpit prijaviti?
Če se želite udeležiti izpita, je prijava prek študentskega informacijskega sistema VIS obvezna. Brez elektronske prijave na izpit ne morete pristopiti k izpitu. Na izpit se morate prijaviti en teden prej oz. najkasneje 72 ur pred razpisanim izpitnim rokom.

Se lahko odjavim od izpita?
Odjava od izpita je mogoča prek študentskega informacijskega sistema VIS, najkasneje 24 ur pred izpitom.

Kako lahko popravljam oceno izpita?
V času študija lahko pri vsakem predmetu enkrat popravljate oceno na osnovi pisne vloge, ki jo oddate v Študentski referat.

VPIS

Koliko kreditnih točk potrebujem za vpis v višji letnik?
Za vpis v višji letnik potrebujete 48 KT.

Koliko kreditnih točk potrebujem za ponovni vpis?
Za ponovni vpis potrebujete 24 KT. Študent lahko v času študija le enkrat ponavlja.

Katere predmete lahko obiskujem, če bom letnik ponavljal?
Pri ponovnem vpisu v letnik opravljate tiste predmete, ki jih še niste opravili. Če imate vaje že opravljene in vam še veljajo, vam jih ni treba ponovno opravljati (greste le na izpit).

Kako se vpišem?
Ko izpolnete pogoje za vpis v višji letnik, boste v študentskem informacijskem sistemu VIS imeli že pripravljen vpisni list. Vpisni list izpolnete, ga natisnete ter podpišete. Podpisan vpisni list pošljite s priporočeno pošto v Študentski referat ali pošto oddajte v nabiralnik na hodniku pred Študentskim referatom. V nekaj dneh po oddani pošiljki boste v študentskem informacijskem sistemu VIS imeli potrdilo o vpisu.

NAROČANJE POTRDIL

Kako naročim potrdilo o opravljenih obveznostih (izpitih) in potrdila o vpisu?
Vsa potrdila lahko naročite prek študentskega informacijskega sistema VIS. V nekaj dneh boste po pošti prejeli naročena potrdila. V času uradnih ur se lahko oglasite v Študentskem referatu, kjer vam bodo potrdila takoj pripravili in izročili.

Ali so potrdila plačljiva?
Potrdila o vpisu niso plačljiva. Potrdila o opravljenih obveznostih so plačljiva in se zaračunajo po Ceniku UL. Za naročena potrdila prejmete položnico prek e-pošte.